Българска
Национална
Мрежа за
Дългосрочни
Екосистемни
Изследвания
30.09.2014
---------------------------
22nd annual ILTER meeting &

1st All-Scientists Meeting of the Americas

01-08 December 2014, Chile
Повече информация - тук